Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk

Ban hành Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk là chủ sở hữu quyền tác giả các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh và UBND tỉnh Đắk Lắk ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đại diện chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp.