Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk 2020

Ban Tổ chức đã nhận được 51 ý tưởng dự thi, trong đó có 14 ý tưởng đã hoàn thành đề án; 37 ý tưởng đang được Tỉnh đoàn, Công ty Vườn ươm Doanh nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên tư vấn hỗ trợ hoàn thành đề án; 18 ý tưởng đăng ký online đang hoàn thiện.