Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm vật tư văn phòng, hệ thống máy chủ, phần mềm khám, chữa bệnh và thiết bị tin học cho trung tâm y tế huyện Krông Búk

Ngày ban hành: 21/05/2020