Quyết định bổ sung mã định danh cho Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước

Ngày ban hành: 30/09/2020