Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 11/01/2021