Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Đẩy mạnh phát phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số từ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản

Đẩy mạnh phát phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số từ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản

Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử, góp phần vào sự phát triển của đất nước, sự phồn vinh của dân tộc và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản.
Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính

Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi cơ quan, đơn vị đạt từ 90% số điểm trở lên; cơ quan, đơn vị đạt từ 70% đến dưới 90% số điểm là hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ khi cơ quan, đơn vị đạt từ 50% đến dưới 70% số điểm.
Triển khai ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Triển khai ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Kênh thông tin của tỉnh Đắk Lắk trên ứng dụng Zalo có tên OA (Official Account) là: Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk. Các dịch vụ triển khai trên ứng dụng Zalo bao gồm: tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục hành chính; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700

Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700

Từ 8 dịch vụ công được cung cấp từ thời điểm khai trương, đến ngày 30/12/2020 đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.700 TTHC tại 4 cấp chính quyền (đạt tỷ lệ 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%).
Tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (đợt 3)

Tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (đợt 3)

Khác với 02 đợt tập huấn trước đây, đợt tập huấn này các học viên được hướng dẫn, thực hiện việc triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (mức 4)
Họp trực tuyến công bố Quyết định kiểm tra cải cách hành chính năm 2020

Họp trực tuyến công bố Quyết định kiểm tra cải cách hành chính năm 2020

Lịch kiểm tra cụ thể đối với 12 sở, ngành, địa phương như sau: Sở Xây dựng (06/10); UBND huyện Krông Pắc và UBND các xã, thị trấn (09/10); Sở Kế hoạch và Đầu tư (13/10) UBND huyện Lắk và UBND các xã, thị trấn (16/10)
Đắk Lắk tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đắk Lắk tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Toàn tỉnh tiếp nhận được 949 dịch vụ công mức độ 3, 4 (629 dịch vụ công mức độ 3 và 320 dịch vụ công mức độ 4)
Cần liên thông, chia sẻ dữ liệu các hệ thống phần mềm chuyên ngành với hệ thống phần mềm một cửa, Cổng dịch vụ công của tỉnh

Cần liên thông, chia sẻ dữ liệu các hệ thống phần mềm chuyên ngành với hệ thống phần mềm một cửa, Cổng dịch vụ công của tỉnh

Hiện nay, 20/20 cơ quan của các sở, ban, ngành của tỉnh; 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố và 184/184 UBND xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định.
Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ  của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

Phấn đấu Chỉ số PAR Index của tỉnh năm 2020 tăng vị thứ xếp hạng so với năm 2019 và Chỉ số SIPAS của tỉnh đạt trên 80%
Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

Đắk Lắk, xếp hạng thứ 28 (0,7246 điểm) về chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá.