Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 17/5/2021, Đoàn Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các huyện: Krông Năng, Buôn Đôn, Ea Kar, Cư Kuin, Krông Pắc, Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.
Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2021

Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2021

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021 tập trung vào 03 nội dung trọng tâm và 04 hình thức tuyên truyền chính.
Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh việc với các cơ quan, đơn vị

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh việc với các cơ quan, đơn vị

Chương trình công tác năm 2021 có 426 nhiệm vụ cụ thể (tăng 20 nhiệm vụ số với năm 2020). Thời gian qua, các cơ quan chuyên môn thực hiện kịp thời, đúng tiến độ các chương trình, nhiệm vụ được giao nhưng một số sở, ban, ngành tham mưu chậm, không đảm bảo thời gian theo kế hoạch
Hội thảo “Chuyển đổi số xu thế của sự phát triển” 

Hội thảo “Chuyển đổi số xu thế của sự phát triển” 

Đây là hội thảo đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được số hóa từ công tác tổ chức đến tương tác giữa các khách mời với diễn giả, trao đổi ý kiến. Hơn 400 đại biểu đã cùng trải nghiệm thực tế về chuyển đổi số tại đây.
Họp báo về Hội thảo "Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu của sự phát triển".

Họp báo về Hội thảo "Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu của sự phát triển".

Thông qua hội thảo sẽ truyền thông đến các sở, bạn, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về cách làm chuyển đổi số của Đắk Lắk
Dừng cấp Căn cước công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đến 01/7/2021

Dừng cấp Căn cước công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đến 01/7/2021

Tập trung trang thiết bị, cán bộ, chiến sỹ để thu nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD lưu động trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, từ ngày 20/3/2021 đến hết ngày 30/6/2021
Huy động sự tham gia của người dân, xã hội đóng góp xây dựng bộ máy hành chính

Huy động sự tham gia của người dân, xã hội đóng góp xây dựng bộ máy hành chính

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tăng cường giải quyết, gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Hệ thống iGate cung cấp 1.664 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.026.
Nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh

Nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền (100% sở, ban, ngành; 100% huyện, thị xã, thành phố và 100%  xã, phường, thị trấn) theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Tỉnh cũng đã công bố 1.535 thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trên các lĩnh vực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền.