Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Họp Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh

Họp Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh

Đến 30/9, đã thực hiện hoàn thành 677/961 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
Xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Toàn quốc hiện có khoảng trên 6.500 TTHC, trong đó, các địa phương có khoảng 1.564 TTHC được phân bổ tại 3 cấp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện, xã.
Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2021

Nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2021

Tạo điều kiện cho Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện để Nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử

Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã tiếp nhận 9.559 văn bản đi và tiếp nhận 22.802 văn bản đến.
Từ ngày 15/7/2021, chính thức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Từ ngày 15/7/2021, chính thức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh áp dụng biên lai điện tử, chứng từ điện tử trong việc giải quyết các hồ sơ TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân.
Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính Đắk Lắk tăng 5 bậc, tăng 3.69% so với năm 2019

Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính Đắk Lắk tăng 5 bậc, tăng 3.69% so với năm 2019

Đắk Lắk lọt Top 10 danh sách các tỉnh, thành phố có điểm thành phần Chỉ số CCHC trên một số lĩnh vực như cao nhất cả nước như: cải cách tài chính công (xếp hạng 4/63)
Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Chỉ số CCHC tỉnh Đắk Lắk xếp thứ 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 83,22 điểm.
Đắk Lắk tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Đắk Lắk tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đạt 63,22 điểm, xếp vị thứ 35/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng)