Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Làm tốt Chính phủ điện tử cũng là một giải pháp ngăn ngừa nCoV

Làm tốt Chính phủ điện tử cũng là một giải pháp ngăn ngừa nCoV

Việc làm tốt Chính phủ điện tử cũng là một giải pháp ngăn ngừa nCoV khi hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học ứng dụng Chính phủ điện tử trong giao dịch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo báo cáo từ ngày 31/12/2019 đến 22/01/2020, TTPVHCC đã tiếp nhận 4.741 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó đã có 2.095 hồ sơ được trả
08 thủ tục hành chính của Công an tỉnh đã chính thức khai trương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

08 thủ tục hành chính của Công an tỉnh đã chính thức khai trương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sau 01 tuần chính thức đi vào hoạt động (Từ 31/12/2019 đến 07/01/2020), Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận: 1.142 hồ sơ, trong đó: Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm là 678 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến qua hệ thống iGate là 464 hồ sơ.
Đắk Lắk khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Đắk Lắk khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Năm 2019, số TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm là 947/1.258 thủ tục (chiếm 75,3%); 14/19 sở, ban, ngành (chiếm 73,68%)
Chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tại thời điểm khai trương, Cổng DVCQG (https://dichvucong.gov.vn) cung cấp 05 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố
Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 10 tháng đầu năm

Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 10 tháng đầu năm

Hệ thống iGate đã tiếp nhận và giải quyết 224.304/235.970 hồ sơ theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông; 9.362/ 77.042 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, chiếm tỷ lệ 12.15%;  7.932/30.429 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4, chiếm tỷ lệ 26.06%.
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Từ ngày 12/3/2019 đến 30/9/2019, đã có 163.017 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất là dichvucong.gov.vn.
Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)  năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính của kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC.
Hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2019

Hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2019

Kết thúc hội thi, Văn phòng UBND đạt 01 giải Khuyến khích tập thể và 01 giải Ba cá nhân.