Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống họp không giấy tờ

Tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống họp không giấy tờ

Việc triển khai thử nghiệm Hệ thống họp không giấy tờ và nhắc việc thông minh VNPT e-Cabinet tại Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiến hành từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bà Nguyễn Thị Xuân Trà, Phó Trưởng Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ, làm Phó Trưởng Phòng  Hành chính - Tổ chức, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ông Trần Văn Tân được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế trong thời gian 5 năm kể từ ngày 09/4/2020 đến 09/4/2025.
Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2020

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2020

Trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận 42.426 văn bản đến; phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 16.708 văn bản chỉ đạo, điều hành các loại.
Tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Các học viên sẽ tham dự lớp tập huấn trong 3,5 ngày và được giới thiệu 4 chuyên đề liên quan việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính...
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng năm 2019

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng năm 2019

Mỗi công chức, nhân viên văn phòng đang công tác tại cơ quan, đơn vị không ngừng đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bà Nguyễn Thị Phương Yến, chuyên viên Phòng Kinh tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế và ông Julet Niê, chuyên viên Phòng Kinh tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Văn phòng UBND tỉnh tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh đã được giới thiệu về tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.