Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hệ thống iGate, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến
Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020

Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020

thống nhất cho phép trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh khối lớp 6,7,8 trung học cơ sở (giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên); học sinh, học viên các cơ sở giáo dục khác đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao Thông Vận tải.
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại,  tố cáo trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Các khiếu nại, tố cáo phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật.
Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng...
Quyết định quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Quyết định quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Đối với tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê với nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (hoặc 01 loại tài sản) thì Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công.
Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi toàn tỉnh xuống dưới 20% (vùng đồng bào dân tộc thiểu số dưới 25%); dưới 5% hộ gia đình có mức năng lượng ăn vào bình quân đầu người dưới 1.800 Kcal; 100% hộ được tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất.
Quy định về cung cấp, sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quy định về cung cấp, sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Các hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân sử dụng nước trong sinh hoạt, kinh doanh phải thực hiện: Thanh toán tiền nước đầy đủ, đúng thời hạn và thực hiện các thỏa thuận khác trong hợp đồng dịch vụ cấp nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Cư Kuin

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Cư Kuin

Đến hết ngày 25/9/2019, huyện đã giải ngân được 5.595/12.064 triệu đồng nguồn vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019, đạt 46,37% KH.