Có 53 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập nhật lúc: 15/10/2020 22