Đẩy mạnh chăn nuôi trang trại quy mô lớn song song với chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi truyền thống gắn với phát triển chăn nuôi đặc sản, du lịch sinh thái trong giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật lúc: 11/06/2021 81