LƯỢT TRUY CẬP
1035450
ĐANG ONLINE
481
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2019

Năn 2018, công tác tham mưu UBND chỉ đạo, điều hành theo lĩnh vực đảm bảo đúng nguyên tắc và đúng thẩm quyền; Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn.


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"
v