Lễ Công bố, trao Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ quản lý

Cập nhật lúc: 04/05/2021 50