Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính Đắk Lắk tăng 5 bậc, tăng 3.69% so với năm 2019

Cập nhật lúc: 25/06/2021 73