Năm 2022, Vùng Tây Nguyên tập trung phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường

Cập nhật lúc: 15/09/2021 96