Nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật lúc: 08/07/2020 150