Quyết định 428/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Tân Lợi, tp BMT từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất thương mại, dịch vụ để tổ chức bán đấu giá QSD đất

Cập nhật lúc: 20/03/2018 654