Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc generic danh mục thuốc đấu thầu tập trung cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh cho BVĐK huyện Krông Năng

Cập nhật lúc: 20/03/2018 1519