Quyết định số 529/QĐ-UBNDv/v ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

Cập nhật lúc: 20/03/2018 156