Quyết định về việc phê duyệt hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh cho bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp

Cập nhật lúc: 02/03/2018 627