Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk thông tin về Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam tại huyện Ea H’leo

Cập nhật lúc: 13/05/2021 393