Tái khởi động lại Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật lúc: 22/07/2021 117