Thành lập 4 Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng

Cập nhật lúc: 23/07/2021 119