Thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 03/08/2020 65