Tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai

Cập nhật lúc: 28/10/2020 147