Vai trò của quân và dân Đắk Lắk trong chiến dịch Tây Nguyên (Bài 1)

Cập nhật lúc: 10/03/2020 399