Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 4705/UBND-TH 02/06/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020 Tải về
2 4555/UBND-TH 28/06/2020 V/v triển khai Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020 của Chính phủ Tải về
3 1187/QÐ-UBND 27/05/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 13) Tải về
4 26-HD/BTCTW 18/10/2019 Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
5 110-HD/BTGTU 16/03/2020 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
6 24-KH/ÐUVP 30/12/2019 Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XXIII Tải về
7 06-HD/TU 11/03/2020 hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu cấp trên trực tiếp Tải về
8 1143/QÐ-UBND 22/05/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 13: Mua sắm trang, thiết bị cho các sở, ngành, cơ quan, đơi vị trên địa bàn tỉnh Tải về
9 1142/QÐ-UBND 21/05/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị STEM cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tải về
10 1141/QÐ-UBND 21/05/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 05: Mua sắm trang, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cho các trường trên địa bàn tỉnh Tải về