Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 8729/UBND-TH 28/09/2020 V/v triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ Tải về
2 8684/UBND-CN - 28/09/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải Tải về
3 28/2020/QÐ-UBND 22/09/2020 V/v Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
4 8458/UBND-TH 18/09/2020 V/v triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 Tải về
5 14/CT-UBND 18/09/2020 chỉ thị về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Tải về
6 8293/UBND-KGVX 16/09/2020 V/v thực hiện Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
7 2157/QÐ-UBND 15/09/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
8 8137/UBND-KGVX 10/09/2020 V/v gỡ bỏ hạn chế về việc tập trung đông người trong phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
9 8015/UBND-KGVX 07/09/2020 V/v thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
10 7944/UBND-NC 04/09/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ Tải về