Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 186/UBND-KGVX 07/01/2021 V/v triển khai Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
2 01/QÐ-BCÐCQÐT 11/01/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk Tải về
3 236/UBND-NC 08/01/2021 V/v triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BTP, ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp Tải về
4 237/UBND-NC 08/01/2021 V/v triển khai Thông tư số 172/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tải về
5 310/UBND-NC 11/01/2021 V/v triển khai Nghị định số 157/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ Tải về
6 335/UBND-KT 12/01/2021 V/v triển khai Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính Tải về
7 346/UBND-TH 12/01/2021 V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư Tải về
8 98/UBND-TH 05/01/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội Tải về
9 91/UBND-KGVX 05/01/2021 V/v triển khai Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
10 90/UBND-KGVX 05/01/2021 V/v triển khai Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về