Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 94/TB-SYT 01/08/2021 thông cáo báo chí số 13 V/v ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 226 đến 240 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
2 93/TB-SYT 31/07/2021 thông cáo báo chí số 12 V/v ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 205 đến 225 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
3 92/TB-SYT 30/07/2021 thông cáo báo chí số 11 V/v ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 186 đến 204 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
4 90/TB-SYT 29/07/2021 thông cáo báo chí số 10 V/v ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 179 đến 185 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
5 22/2021/QÐ-UBND 29/07/2021 ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
6 21/2021/QÐ-UBND 29/07/2021 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Tải về
7 2038/QÐ-UBND 29/07/2021 Thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tải về
8 7013/UBND-CN 29/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 Tải về
9 89/TB-SYT 28/07/2021 Thông cáo báo chí số 9 về việc ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 142 đến 178 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
10 6928/UBND-NC 27/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 94/2021/TT-BQP, ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tải về