Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 18/TB-SYT 27/03/2020 Thông báo cập nhật số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19 Tải về
2 83/TB-SYT 11/09/2019 v/v tuyển sinh đào tạo bác sĩ đa khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2019 tại Trường Đại học Tây Nguyên Tải về
3 1530/QÐ-UBND 21/06/2019 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua thuốc đối với danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của BVĐK vùng Tây Nguyên Tải về
4 63/TB-VPUBND 09/04/2019 V/v kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ quý I năm 2019 Tải về
5 212/TB-UBND 18/09/2018 v/v Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Tuấn Hà PCT UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2018 Tải về
6 01/01/1994 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đắk Lắk Tải về
7 187/TB-UBND 13/08/2018 Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Hải Ninh PCT UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2018 Tải về
8 160/TB-UBND 17/07/2018 kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2018 Tải về
9 141/TB-UBND 13/06/2018 v/v Ý kiến kết luận của đ/c PCT UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018 Tải về
10 97/TB-UBND 09/05/2018 v/v kết luận của Đ/c Phạm Ngọc Nghị CT UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018 Tải về