Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 4084/UBND-KGVX 13/05/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp Tải về
2 4050/UBND-TH 12/05/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội Tải về
3 3975/UBND-TH 11/05/2021 V/v phân công công tác của các cơ quan Trung ương Tải về
4 3925/UBND-KGVX - 10/05/2021 V/v điều chỉnh nội dung Công văn số 3906/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 Tải về
5 3906/UBND-KGVX 09/05/2021 V/v Triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh COVID-19 Tải về
6 3905/UBND-KGVX 08/05/2021 V/v đính chính nội dung Công văn số 3904/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Tải về
7 3904/UBND-KGVX 07/05/2021 V/v đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1408/SYT-NVYD Tải về
8 3743/UBND-KGVX 04/05/2021 V/v siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
9 986/QÐ-UBND 29/05/2021 Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
10 3537/UBND-CN 27/04/2021 Về việc triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ngày 06/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải Tải về