Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 1143/QÐ-UBND 22/05/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 13: Mua sắm trang, thiết bị cho các sở, ngành, cơ quan, đơi vị trên địa bàn tỉnh Tải về
2 1142/QÐ-UBND 21/05/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị STEM cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tải về
3 1141/QÐ-UBND 21/05/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 05: Mua sắm trang, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cho các trường trên địa bàn tỉnh Tải về
4 1140/QÐ-UBND 22/05/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (đợt 1), Gói thầu số 03: Mua sắm trang, thiết bị phòng học ngoại ngữ thông minh cho các trường trên địa bàn tỉnh Tải về
5 1135/QÐ-UBND 21/05/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm vật tư văn phòng, hệ thống máy chủ, phần mềm khám, chữa bệnh và thiết bị tin học cho trung tâm y tế huyện Krông Búk Tải về
6 968/QÐ-UBND 07/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Tải về
7 967/QÐ-UBND 07/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 (Đợt 1), Gói thầu số 11: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk Tải về
8 966/QÐ-UBND 07/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020 ( đợt 1), Gói thầu số 10: Mua sắm bàn, ghế học sinh cho các trường trên địa bàn tỉnh Tải về
9 965/QÐ-UBND 07/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020 ( đợt 1), Gói thầu số 7: Mua sắm hệ thống bể bơi di động và trang thiết bị giáo dục thể chất cho các trường học trên địa bàn tỉnh Tải về
10 964/QÐ-UBND 07/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020 ( đợt 1), Gói thầu số 8: Mua sắm máy móc, trang thiết bị khảo thí và máy photocopy cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tải về