Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 17/UBND-CN 02/01/2020 V/v cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả Tải về
2 3702/QÐ-UBND 12/12/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Xây Dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
3 3485/QÐ-UBND 19/11/2019 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị cho phòng chiếu phim và Hội trường Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên Tải về
4 23/2019/QÐ-UBND 18/11/2019 v/v quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk Tải về
5 3410/QÐ-UBND 12/11/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản Idesk đáp ứng các chức năng tính năng theo quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của TTCP Tải về
6 3273/QÐ-UBND 11/11/2019 v/v mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (lần 4) Tải về
7 3260/QÐ-UBND 07/11/2019 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành thuộc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 Tải về
8 3222/QÐ-UBND 04/11/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua Sắm máy chủ của Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc Tải về
9 3221/QÐ-UBND 04/11/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy chủ của Bệnh viện đa khoa huyện EaHleo Tải về
10 3113/QÐ-UBND 25/10/2019 v/v mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Sở Thông tin và Truyền thông Tải về