Số / ký hiệu 6147/UBND-NC
Trích yếu V/v Triển khai thực hiện Thông báo số 1119/TB-UBDT ngày 01/7/2024 của Ủy ban Dân tộc
Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Thông báo số 1119/TB-UBDT ngày 01/7/2024 của Ủy ban Dân tộc
Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực 10/07/2024
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Văn bản của tỉnh
File đính kèm: