Số / ký hiệu 1681/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc cho phép Chi nhánh Tổng Công ty cà phê Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên Công ty cà phê 719 chuyển hình thức sử dụng từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 15.331,8 m2 đất tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa
Trích yếu: Về việc cho phép Chi nhánh Tổng Công ty cà phê Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên Công ty cà phê 719 chuyển hình thức sử dụng từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 15.331,8 m2 đất tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa
Ngày ban hành 11/06/2024
Ngày hiệu lực 11/06/2024
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Văn bản của tỉnh
File đính kèm: