Số / ký hiệu 1663/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc điều chỉnh quy mô, vị trí công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Trích yếu: Về việc điều chỉnh quy mô, vị trí công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 06/06/2024
Ngày hiệu lực 11/06/2024
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Văn bản của tỉnh
File đính kèm: