Số / ký hiệu 1885/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh; thu hồi diện tích 120,8 m2 đất của tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; giao 120,8 m2 đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Pắc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật
Trích yếu: Về việc điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh; thu hồi diện tích 120,8 m2 đất của tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; giao 120,8 m2 đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Pắc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật
Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực 10/07/2024
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Văn bản của tỉnh
File đính kèm: