Số / ký hiệu 1878/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc thu hồi 34.913,7m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar; giao 34.913,7m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Ea Kar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật
Trích yếu: Về việc thu hồi 34.913,7m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar; giao 34.913,7m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Ea Kar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật
Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực 10/07/2024
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Văn bản của tỉnh
File đính kèm: