Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Hệ thống iGate là 97.173/130.052 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 74,72%.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Công chức, viên chức, người lao động cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, bản thân và vận động người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.
Chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 (tiếp nhận trực tuyến), thực hiện tiếp nhận, giải quyết bình thường.
Ngừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 1, mức độ 2 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 1, mức độ 2 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 (tiếp nhận trực tuyến), thực hiện tiếp nhận, giải quyết bình thường
Văn phòng UBND tỉnh thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu công chức, viên chức, người lao động cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, bản thân và vận động gia đình thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch của UBND tỉnh và các đơn vị chức năng.

Chính sách tinh giản biên chế

Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-CCVTLT của Sở Nội vụ về việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2014, ngày 11 tháng 8 năm 2014, Sở Nội vụ đã ban hành công văn số 1052/SNV-CCVTLT triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2014.

Góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận được giấy mời số 550/GM-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ mời dự Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Góp ý dự thảo Quy chế công tác văn thư lưu trữ

Triển khai công văn số 859/SNV-CCVTLT của Sở Nội vụ về việc tham gia góp ý kiến vào dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ, Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu và Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh,

Quy chế Thi đua Khối 4

Thực hiện công tác thi đua khối, Giao ước thi đua năm 2014, Văn phòng UBND tỉnh triển khai thông tin nội dung của Quy chế Giao ước Thi đua năm 2014 của Khối thi đua 4 để các đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh biết để theo dõi, thực hiện. Toàn văn Quy chế như sau:
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả: