Đại sứ Australia tại Việt Nam chào xã giao, thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh

Cập nhật lúc: 10/06/2022 35