Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Cập nhật lúc: 22/05/2024 42