Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Cập nhật lúc: 04/06/2024 24