Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Ngày 12/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 557/KH-VPUBND triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.
Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Tuần 3 tháng 6/2024)

Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Tuần 3 tháng 6/2024)

Kế hoạch số 123/KH-BTC ngày 07/6/2024 của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk
Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Tuần 2 tháng 6/2024)

Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Tuần 2 tháng 6/2024)

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 524/KH-VPUBND triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan.
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng

Văn phòng UBND tỉnh cần tuyển 02 người làm việc tại Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Tuần 1 tháng 6/2024)

Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Tuần 1 tháng 6/2024)

Công văn số 4533/UBND-NC ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNIeD.
Đắk Lắk tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Đắk Lắk tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 30/5/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 4658/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).
Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày 24/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4479/UBND-KGVX giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tình hình thực tế tại tỉnh thực hiện các nội dung sau:
Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Tuần 5 tháng 5/2024)

Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Tuần 5 tháng 5/2024)

Công văn số 4265/UBND-KSTTHC ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.
Đắk Lắk đẩy mạnh thi hành hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở

Đắk Lắk đẩy mạnh thi hành hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở

Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã giúp chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.